HiP hoftebeskytter

HiP hoftebekytter er utviklet av forskere og designere på avdelingen "Helse" ved SINTEF sitt institutt for teknologi og samfunn.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorgan, og gjennom mer enn 60 år har SINTEF skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er SINTEF et bredt forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

 

SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN – Helse

SINTEFs forskning innen helse og velferd retter seg mot helseutfordringer i alle deler av samfunnet og alle sider av livet. De har en bredt sammensatt kompetanse innenfor både teknologi, helsefag, sosiologi, samfunnsvitenskap, økonomi og sikkerhet. I samarbeid med nasjonale og internasjonale oppdragsgivere og forskningsmiljøer utvikler de ny kunnskap og løsninger som kan gi bedre helse økt livskvalitet for alle.

Les mer om SINTEF Teknologi og samfunn - Helse